stad in dialoog

geef uw mening

Heraanleg Sint Jansvliet

foto tunnelgebouw SintJansvliet 1933
District: Antwerpen
Projectfase: voorontwerp
Projectstatus: actief
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Stad Antwerpen investeert voortdurend in een aangename woon- en leefomgeving. In 2018 willen stad en district de Sint-Jansvliet opnieuw aanleggen. De verlichting en bestrating zijn in slechte staat. Ook sluit de huidige inrichting niet meer aan bij het gebruik van het plein.
 
Inspraaktraject
​Het project doorloopt verschillende fases: concept, voorontwerp, definitief ontwerp, aanbesteding en uitvoering. In de verschillende fases heeft de buurt inspraak op de plannen.
 
In juni 2016 werd het concept gepresenteerd aan de buurt. Opmerkingen die daar gegeven werden zijn aan de ontwerpers bezorgd en zoveel mogelijk meegenomen in het voorontwerp.
 
Voorontwerp
Inmiddels is het voorontwerp goedgekeurd. Dit werd aan de buurt voorgesteld op 7 februari 2017.
Hieronder kan u de opmerkingen van het eerste inspraakmoment en de plannen van het voorontwerp bekijken.