stad in dialoog

geef uw mening

De Konijnenwei

konijnenwei
District: Antwerpen
Projectfase: definitief ontwerp
Projectstatus: lopend
Projecttype: openbaar domein

Waarover gaat het?

Het plan voor de Konijnenwei is klaar!

Samen met u wil de stad de Konijnenwei inrichten als avontuurlijk buurtpark, samen met een oplossing voor het tekort aan parkeerplaatsen in de buurt. Het praatplan werd in januari en februari 2015 voorgelegd aan de buurtbewoners. Een bondig verslag van alle binnengekomen reacties vindt u op deze website.

Op basis van deze reacties werkte de ontwerpers verder en verfijnde het voorstel tot een voorontwerp. Dit voorontwerp werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 28 mei 2015.

U kan verder uw mening over dit plan geven via http://oor.antwerpen.be/project/een-nieuw-avontuurlijk-park-de-konijnenwei.

Op vrijdag 18 september 2015 van 16 tot 20 uur kon u het voorontwerp ontdekken op de Konijnenwei zelf. 

Op zondag 28 februari 2016 wordt het definitieve plan voorgesteld op de Konijnenwei van 13 tot 18 uur. Er is ook een workshop 'wilgenhutten bouwen' en de eerste honderd bezoekers krijgen een gratis pakje friet.

Het doel van het stad en districtsbestuur is dat er een park komt op de Konijnenwei. De stad wenst ook bijkomende parkeergelegenheid voor de buurtbewoners. De parking komt er zeker. Hiervoor is er een budget van 50.000 € voorzien, voor de eigenlijke invulling van de weide is er 200.000 € budget voorzien. De voorstellen moeten met dit budget gerealiseerd kunnen worden.

Nieuws