stad in dialoog

geef uw mening

District Deurne

Lopende projecten

Werken Herentalsebaan

Stad Antwerpen en district Deurne willen van uw district een aangename woon- en leefomgeving maken. Daarom werkt Deurne voortdurend aan de vernieuwing van oude straten en pleinen. De vernieuwing...

Op 19 juni 2009 keurde de Vlaamse regering het plan goed voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Op dit plan staat onder andere aangeduid welke woonuitbreidingsgebieden op...

Toekomstbeeld van het centrale plein in het park
Park Groot Schijn op Antwerpen Morgen

Waar doet de stad aan stadsvernieuwing? Hoe ziet dit eruit? Kan ik mijn mening meegeven? Hoe zal de stad er binnen 10 jaar uitzien? Deze, en talrijke andere...

Nieuws

Project: Park Groot Schijn
Publicatiedatum: dinsdag 29 mei 2018

Steeds benieuwd naar de laatste nieuwtjes over Park Groot Schijn? Op www.parkgrootschijn.be kan u alle nieuws, werfinfo of andere leuke weetjes over het park terugvinden.

Kijk per project onder tijdlijn om een overzicht te krijgen van de afgelopen overlegmomenten en de verslagen hiervan te raadplegen.

Project: Park Groot Schijn
Publicatiedatum: maandag 8 februari 2016


Voor de heraanleg van het woonwagenterrein in Park Groot Schijn werd aan de ontwerpers gevraagd om drie scenario's in beeld te brengen. Telkens werd er gevraagd om vanuit een ander standpunt te kijken hoe het woonwagenterrein zijn nieuwe vorm kan krijgen. Op 4 februari 2016 werden de drie scenario's voorgesteld aan de bewoners. De bewoners mochten in werkgroepen feedback geven op de verschillende scenario's. Tot 10 februari 2016 kunnen bewoners nog opmerkingen geven aan de dienst woonwagenterreinen over de drie scenario's.

Het rechtzetten van de klimtoren in het speelbos van Park Groot Schijn
Project: Park Groot Schijn
Publicatiedatum: donderdag 29 oktober 2015

Op maandag 26 oktober zijn de eerste werken aan het Speelbos in Park Groot Schijn van start gegaan.  Eerst worden de avonturenslinger en de centrale klimtoren gebouwd.  Daarna volgt de aanleg van het cirkelpad doorheen het bos.  Tijdens de werken kan er niet gespeeld worden in het bos.